Revize

Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí v domácnostech,  firmách, institucích, školách a  administrativních budovách.

Co  revidujeme?


Elektrické spotřebiče  pro domácnost a podobné účely, dále el. spotřebiče používané v průmyslu a při řemeslné činnosti ve vnitřních a venkovních prostorách, ve veřejných prostorách a objektech ( školách, zdravotnických objektech, hotelích, ubytovnách apod.) a v prostorách a objektech pro administrativní činnost. Dále elektrická nepřipevněná svítidla, přístroje a zařízení informační techniky a spotřební elektroniky, přístroje používané v laboratořích, prodlužovací přívody, elektrické ruční nářadí a ostatní spotřebiče podobného charakteru.


Proč provádět revize?

Důvodů je několik:

 • zejména jsou to důvody zákonné, vyplývající z platné pracovněprávní  legislativy,
 • dalším důvodem jsou obchodně smluvní vztahy. Např. pronajímatelé nebytových a výrobních prostor mohou po svých nájemcích  požadovat provedení revizí spotřebičů ve vlastnictví jednotlivých nájemců, nebo v souvislosti s certifikací ISO mohou být revize vyžadovány certifikačními autoritami,
 • dalším dobrým důvodem může být také vyvázání se z  trestně právní odpovědnosti za případné  škody způsobené na zdraví a majetku třetích osob,
 • posledním důvodem, ale rozhodně ne co do důležitosti, je vlastní bezpečnost a jistota provozovatele  i uživatelů  elektrických spotřebičů a ručního nářadí.

Za kolik?

 • Revize elektrického spotřebiče  …………………………………..  80 – 100–Kč
 • Minimální cena  vč. cestovních náhrad 1 – 20ks………………..  2000,–Kč
 • Cestovní náhrady:      Brno a nejbližší okolí…………………………….  0,–Kč
 • Ostatní  ……………………………………………………………………………….9,– Kč/km
 • Cena zahrnuje – samotné provedení revize, označení a zaevidování spotřebiče, zhotovení protokolů o revizi v papírové popř. elektronické podobě.
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 • Pro provádění těchto revizí splňujeme  všechny potřebné odborné, profesní, technické a  kvalifikační předpoklady.