Posts Tagged ‘elektromotor’

Elektromotor po opravě

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před započetím práce na elektromotoru nebo manipulaci s ním se přesvědčete o jeho odpojení od sítě.