Elektromotor po opravě

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 1. Před započetím práce na elektromotoru nebo manipulaci s ním se přesvědčete o jeho odpojení od sítě.
 2. Nikdy nepoužívejte  elektromotor zapojený do sítě bez ochranných a jistících zařízení!
 3. Ochranná a jistící zařízení by se měla utvořit podle charakteristiky (výkonnosti) elektromotoru udávané na výrobním štítku a v souladu s platnými ČSN a předpisy.
 4. Zkontrolujte, zda elektromotor nebyl dopravou poškozen, volnost točení hřídele a zajistěte volný přístup vzduchu k chladící mřížce elektromotoru.
 5. Při umístění elektromotoru je nutno brát v úvahu prostředí, ve kterém má pracovat.

JIŠTĚNÍ

 1. Elektromotor musí být ve smyslu platných ČSN jištěn před zkratem a přetížením,  popř. chodem na dvě fáze.
 2. Při volbě jističe (spouštěče) se řiďte hodnotami na výrobním štítku.

PŘIPOJENÍ ELEKTROMOTORU

 1. Pokud je na výrobním štítku uvedeno napětí 230/400V, resp.220/380V jedná se o trojfázový elektromotor, který se v ČR běžné síti (230/400V) zapojí do hvězdy (viz obr. 1) na napětí 3× 400 V resp. 3× 380 V. Změna  směru otáčení hřídele se provede vzájemnou záměnou dvou libovolných fázových vodičů.
 2. Je-li na výrobním štítku uvedeno napětí 400 V resp. 380 V jedná se o trojfázový elektromotor, který se v ČR běžné síti (230/400 V) zapojí do trojúhelníku (viz obr. 2) na napětí 3× 400 V resp. 3× 380 V. V tomto případě lze po demontáži kovových propojek ze svorkovnice použít ke spouštění přepínač hvězda – trojúhelník. Změna směru  otáčení se provede vzájemnou záměnou dvou libovolných fázových vodičů.
 3. Pokud je na výrobním štítku napětí 230 V resp. 220 V  jedná se o jednofázový elektromotor, který se v ČR běžné síti (230/400 V) připojí na napětí 1× 230 V resp. 220 V. Schéma připojení ke  svorkám, stejně jako změna směru otáčení, je vyznačeno na víčku svorkovnice.
 4. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností se  obraťte na servisní opravnu.

MONTÁŽ ŘEMENICE

 1. Řemenice, spojky a jiné součásti nasazené na volný konec hřídele musí být dobře vyváženy, aby se motor nechvěl a nebyly poškozovány ložiska.
 2. Nasazované součásti se nesmí narážet násilně ,ale musí se nejprve nahřát např. v olejové lázni a poté lehce narazit. Řemen musí být napnut jen tolik, aby za chodu neprokluzoval. Příliš velké napnutí způsobuje nadměrné namáhání hřídele a ložisek.

Tagy: ,

Tento příspěvěk byl vložen v Sobota, Březen 27th, 2010 v 18:59 a spadá pod kategorii převíjení elektromotorů. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Komentáře nejsou povoleny.