Posts Tagged ‘převíjení elektromotorů’

Ponorná čerpadla NFMU, NDMU po opravě

Ponorná čerpadla EVGU po opravě

Při uvádění ponorného čeradla po opravě do provozu doporučujeme  ­dodržovat následující postup

Domácí vodárna po opravě

Při uvádění domácí vodárny po opravě zpět do provozu doporučujeme dodržovat pokyny výrobce uvedené v návodu k obsluze, který jste obdrželi při nákupu nové vodárny. Pokud tento návod již nemáte k dispozici, nabízíme několik rad

Elektromotor po opravě

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před započetím práce na elektromotoru nebo manipulaci s ním se přesvědčete o jeho odpojení od sítě.