Ponorná čerpadla NFMU, NDMU po opravě

Montáž

Čerpadlo pracuje ve svislé poloze. Umisťuje se na dno vodního zdroje. V případě bahnitého podkladu a možného zaboření se, by mohlo dojít k ucpání sacího síta nebo oběžného kola. Proto je nutné čerpadlo umístit do patřičné výšky a to buď vypodložením a nebo zavěšením. Při tom je nutné dbát na to, aby hmotnost čerpadla nespočívala na přívodním kabelu, případně výtlačném potrubí. Přemísťování čerpadla se provádí výhradně pomocí rukojetě, která zároveň slouží k upevnění pomocného lana při manipulaci s čerpadle v jámě. Výtlačné hrdlo čerpadla je vyvedené kolmo vzhůru a je ukončeno nátrubkem pro připojení hadice G 1“. Minimální délka hadice by měla být 3 m. Pokud je hadice kratší než 3m, dochází k přetěžování čerpadla.

Použití

Čerpadlo je určeno na čerpání užitkové nebo mírně znečištěné a zakalené vody o měrné hmotnosti do 1050 kg.m3, případně s obsahem nevydírajících mechanických příměsí do max. zrnitosti 5 mm, do koncentrace 15%, max. teplotě 30°C a kyselosti 5,8 – 7,5 pH.

Elektroinstalace

Elektroinstalace musí být provedena ve smyslu platných ČSN. Čerpadlo nikdy nezapojujte do sítě bez ochranných a jistících zařízení. Čerpadlo v provedení na 380V (resp.400V) se může připojit pouze na přípojku, kde každá fáze je jištěna jističem o hodnotě 1A. Čerpadlo v provedení na 220V (resp. 230V) má jistič umístěn v rozvodné krabici na přívodním kabelu.

Obsluha a údržba

Před uvedením čerpadla do provozu je nutno zkontrolovat směr otáčení oběžného kola (platí pro provedení na 380 resp. 400 V). Správný směr otáčení je vpravo tj. ve směru hodinových ručiček při pohledu shora, což je vyznačeno i na čerpadle. Změna směru otáčení se provede vzájemnou záměnou dvou libovolných fázových vodičů. Kontrola směru otáčení se kontroluje otvorem v sacím víku.

Po dobu provozu je třeba zabezpečit, aby čerpadlo pracovalo stále ponořené ve vodě. Minimální ponor čerpadla je 0,25 m, krátkodobě 0,1 m. V opačném případě dochází k poškození mech. ucpávky a el.motoru.

Při čerpání kapalin s příměsemi, které mohou způsobit zanášení oběžného kola nebo mechanické ucpávky, je nutno po každém čerpání propláchnout čerpadlo v čisté vodě. Čerpadlo nesmí být trvale ponořené do čerpané kapaliny. V případě vystavení čerpadla povětrnostním vlivům po dobu provozní přestávky, musí být odvodněné. Současně je nutno zabezpečit aby čerpadlo nebylo vystaveno jiným teplotám, než v rozsahu –5°C až + 40°C.

Pozor! Čerpadlo je naplněno minerálním olejem.V případě zjištění úniku oleje je nutno zabezpečit, aby nedošlo k znečištění okolní půdy a vody, a nechat čerpadlo odborně přetěsnit.

Čerpadlo skladujte a přepravujte ve svislé poloze. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností se  obraťte na servisní opravnu.

Tagy: , , , ,

Tento příspěvěk byl vložen v Pondělí, Březen 29th, 2010 v 00:08 a spadá pod kategorii převíjení elektromotorů. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Komentáře nejsou povoleny.