Ponorná čerpadla EVGU po opravě

Při uvádění ponorného čeradla po opravě do provozu doporučujeme  ­dodržovat následující postup:

  1. Před spuštěním ponorného čerpadla do studny nebo vrtu, nalejte do výtlačného hrdla čerpadla malé množství vlažné vody ( nesmí být horká) a protočte nejdříve hřídel za pomoci nástroje např. šroubováku nebo hasáku.
  2. Odšroubujte plnicí zátku elektromotoru a naplňte elektromotor čistou vodou. Další doplňování vody za provozu se provádí samočinně. Do chodu smí být čerpadlo    uvedeno až po uplynuti jedné hodiny.
  3. Kontrolu správného smyslu otáčení hřídele proveďte před spuštěním do studny, mžikovým zapnutím a vypnutím elektromotoru přes stykač nebo spínač a sledujte hřídel při doběhu otáček. Sepnutí elektromotoru na sucho je dovoleno jen ve vodorovné poloze a na velmi krátkou dobu (cca 1 sekunda).  Správný směr otáčení – viz. šipka na výtlačném hrdle. V případě nesprávného směru, se správný smysl otáčení docílí  vzájemnou záměnnou dvou fázových vodičů. Kontrolu správného smyslu otáčení můžete také provést porovnáním paramterů čerpadla na manometru, umístěného na výtlačném potrubí. Při opačném smyslu otáčení dává čerpadlo jen malý tlak.
  4. Čerpadlo nesmí být spuštěno až na dno, nejmenší vzdálenost je 0,3 m ode dna.
  5. Čerpadlo se nesmí nikdy uvádět do provozu na sucho. Je dovoleno pouze krátkodobé spuštění na sucho viz. Bod 3.
  6. Elektrickou montáž svěřte odborníkům – elektroinstalace musí být provedena ve smyslu platných ČSN a bezpečnostních předpisů, oprávněnou osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Elektromotor ponorného čerpadla musí být vždy chráněn proti pře­tížení, chodu na dvě fáze, poklesu napětí apod.  příslušným přídavným jistícím zařízením ( např. motorovým spouštěčem). Při volbě spouštěče se řiďte hodnotami na výrobním štítku elektromotoru. Pozornost nutno věnovat správnému uzemnění a ochranně proti nebezpečnému dotyku.
  7. Pokud nebudete čerpadlo uvádět bezprostředně do provozu, skladujte jej v suchém prostředí a teplotách nad  + 5ºC.
  8. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností se  obraťte na servisní opravnu.

Tagy: , , , ,

Tento příspěvěk byl vložen v Pondělí, Březen 29th, 2010 v 00:03 a spadá pod kategorii převíjení elektromotorů. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Komentáře nejsou povoleny.