Domácí vodárna po opravě

Při uvádění domácí vodárny po opravě zpět do provozu doporučujeme dodržovat pokyny výrobce uvedené v návodu k obsluze, který jste obdrželi při nákupu nové vodárny. Pokud tento návod již nemáte k dispozici, nabízíme několik rad:

  • zkontrolujte tlak v nádobě. Měl by být o 0,2 baru nižší než je spodní (zapínací) tlak. Např.je-li  tlakový spínač nastaven v rozmezí 2,0 – 3,5 baru  tzn., že nádoba by měla být natlakována na 1,8 baru. Je-li tlak nižší, dochází k častějšímu spínání čerpadla a tím ke kolísání tlaku vody a  přetěžování el.motoru. Kontrola a případné dotlakování se provádí pomocí autoventilku ukrytého pod plastovou krytkou na zadní straně nádoby. Pozor: při kontrole tlaku mějte vodárnu vždy odpojenou od sítě a z nádoby vypuštěnou vodu. Kontrolu tlaku provádějte pravidelně
  • u čerpadel která mají el. motor na napětí 3× 380 V resp. 3× 400 V  zkontrolujte směr otáčení. Ten je vyznačen šipkou na krytu ventilátoru el.motoru. Přes tento kryt také proveďte optickou kontrolu směru otáčení. Změna směru otáčení se provede vzájemnou záměnou dvou libovolných fázových vodičů. Čerpadlo můžete krátkodobě  mžikově zapnout i na sucho a sledovat při doběhu přes mřížku ventilátoru. Nezapomeňte, že třífázový el.motor čerpadla musí být chráněn před přetížením,  chodem na dvě fáze, poklesem napětí apod. přídavným jistícím zařízením (např. motorovým spouštěčem). Při volbě jistícího zařízení se řiďte hodnotami na výrobním štítku el.motoru. Veškerá elektroinstalace musí být prováděna ve smyslu platných ČSN a bezpečnostních předpisů oprávněnou osobou s příslušnou elektrotechnickou  kvalifikací
  • u čerpadel na 220 V resp. 230 V je směr otáčení nastaven již z výroby popř. z opravy a není třeba se jím více zabývat
  • před připojením výtlačného potrubí čerpadlo zavodněte
  • zkontrolujte těsnost potrubí abyste zamezili nasávání vzduchu
  • zkontrolujte funkčnost sacího koše
  • před znovuspuštěním opravené vodárny do provozu je nutné vždy odstranit původní příčinu poruchy např. nedostatek vody ve studni a následný chod na sucho, vadná el.instalace, chod na dvě fáze ( u třífázových el.motorů), nefunkčnost sacího koše, zamrznutí vody v čerpadle apod. Zabráníte tím opakování závady a ušetříte si spoustu zbytečných starostí a výdajů
  • v případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností se  obraťte na servisní opravnu

Tagy: , , , ,

Tento příspěvěk byl vložen v Sobota, Březen 27th, 2010 v 19:09 a spadá pod kategorii převíjení elektromotorů. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Komentáře nejsou povoleny.